היסטוריה חלק א וב- חטיבה ותיכון

חומרי לימוד מקוונים, סיכומים, מבחני בגרות