הנחיות ואסטרטגיות למידה- יסודי וחטיבה

לימוד אסטרטגיות למידה ומחשבה אנליטית