Avatar

יוסף שוורץ

-/5

0 שיעורים

בן 58

שוהם

מלמד

צילום

מורה

יסודי

גיאוגרפיה

מורה

חטיבת ביניים

היסטוריה חטיבת ביניים

מורה

חטיבת ביניים

היסטוריה יסודי

מורה

יסודי

מחשבים

מומחה

יסודי

הכרת המחשב

מומחה

חטיבת ביניים

תלת מימד

מומחה

יסודי

תלת מימד

מומחה

חטיבת ביניים

עריכת וידיאו

מומחה

יסודי

מדעים יסודי

מורה

יסודי

צילום

מורה

יסודי

מידע אישי

תואר שני במדעי מערכות המידע. איש חינוך מצטיין מחוז תל אביב תש"פ 2020. הסמכת מחוננים ומצטיינים (חינוך מיוחד) התמחות בלמידה מבוססת משימות ורב תחומית המעודדת חקר ולמידה עצמאית. עבודה בצילןם, וידאו וסביבות תלת ממד. מתאים לכיתות ו' עד ט. לשיפור מיומנויות מחשב, התמודדות עם אתגרי חיים ושפה. מורה גם ל גיאוגרפיה, היסטוריה ,מדעים וטכנולוגיה.

ניסיון תעסוקתי

שנים: 2013-2015

תחום: מורה למדעים, תקשורת, אמירים יסודי

תיאור קצר: בית הספר לוי אשכול בית שמש


שנים: 2013-2014

תחום: מורה לאזרחות ומערכות מחשב

תיאור קצר: כפר הנוער זיתן לנוער עובר חוק


שנים: 2014-2021

תחום: רכז חדשנות ומורה למדעים, היסטוריה, גיאוגרפיה,מורשת , מחשבים, תקשורת, צילום הפקת אולפן

תיאור קצר: בית הספר ברנר גבעתיים, בן גוריון רמת גן, מרכזי מחוננים כהשכלה

שנים: 2006-2008

תחום: תואר שני

תיאור קצר: מדעי מערכות המידע


שנים: 2002-2006

תחום: תואר ראשון

תיאור קצר: מדעי החברה והרוח - מדע המדינה ויחבתעודות והסמכות

קורות חיים

הורדה

תעודת הסמכה לתלמידי מצויינות ומחוננים‎

הורדה

רשיון הוראה משרד החינוך‎

הורדה

דיפלומה תואר שני‎

הורדה

אישור תואר שני בישראל‎

הורדה

דיפלומה תואר ראשון אוניברסיטה פתוחה‎

הורדה

מיקוד מדע המדינה ויחב‎

הורדה

לו״ז

לא זמין
זמין
שיעור שלך